دسته بندی ها
سوره تماشا (18)

سوره تماشا (18)

بررسي اشعار موالانا از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (17)

سوره تماشا (17)

بررسي اشعار محمد تقي ملك الشعرا بهار از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (16)

سوره تماشا (16)

بررسي اشعار سيد حسن حسيني از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (15)

سوره تماشا (15)

بررسي اشعار استاد مؤيد  از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (14)

سوره تماشا (14)

بررسي اشعار منظومه ليلي و مجنون در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (13)

سوره تماشا (13)

بررسي اشعار نظامي گنجوي  از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (12)

سوره تماشا (12)

مناجات در فرآن و ادبيات پارسي در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (11)

سوره تماشا (11)

بررسي اشعار طاهره صفارزاده از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (10)

سوره تماشا (10)

بررسي اشعار محمدحسين بهجت (شهريار)  از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
سوره تماشا (9)

سوره تماشا (9)

بررسي اشعار سعدي  از منظر قرآن در كلام سهيل محمودي ...
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مرکز تولیدات چند رسانه ای قرآنی (مبین) مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف